Quan Hệ Cổ Đông

KIHUSEAVN'S INVESTOR

Investor

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

18-11-2017

13-10-2017

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh cao cấp với công suất 3000 tấn/năm tại KCN Thạnh Lộc với tổng giá trị đầu tư khoảng 4,5 triệu USD. (High-grade frozen seafood processing factory with a capacity of 3000 tons per year in Thanh Loc industrial area with a total investment of $ 4.5 million)

- Dự án nuôi tôm nhà kính: đang trình xúc tiến thủ tục về mặt pháp lý và sẽ khởi động trong năm 2018 với tổng quy mô dự án 32ha. (Greenhouse shrimp farming project is progressing legally and will start in 2018 with a total farming land of 32ha.)

Hội thảo